ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

88 หมู่ที่  5  ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย์ 47130

 โทร./โทรสาร:  042-165607

Email  :  changming.sn@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง