top of page

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก TO BE NUMBER ONE อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

31 พฤษภาคม 2565 นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก TO BE NUMBER ONE อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


16 views0 comments

Comments


bottom of page