top of page

ทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ดอนเจ้าปู่สีดา บ้านหนองหวาย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Updated: Nov 2, 2022

28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นำโดย นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการพนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ดอนเจ้าปู่สีดา บ้านหนองหวาย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


37 views0 comments
bottom of page