top of page

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว(covid19)

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมกับอำเภอพรรณานิคม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่กักตัว (covid19) ณ บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


15 views0 comments

Commentaires


bottom of page