top of page

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ อโรคยาศาล วัดคำประมง

Updated: Aug 17, 2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงภูมิทัศน์ อโรคยาศาล วัดคำประมง บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร"79 views0 comments
bottom of page