top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปีงบ 67

27 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นำโดยนายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณหนองโดก  บ้านหนองโดก  ตำบลช้างมิ่ง  อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร2 views0 comments
bottom of page