top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทาน

3 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยและเสียชีวิต รายนายวัลลภ พิลาจันทร์ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนาย ยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด21 views0 comments

Comments


bottom of page