top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566

24 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดโครงการ

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หนองอีนาง บ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนาย ยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานเปิดโครงการ9 views0 comments

Comments


bottom of page