top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน

3 มีนาคม 2566 นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 25669 views0 comments
bottom of page