top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

15 ธันวาคม 2565

นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ วัดพระคริสตราชา บ้านช้างมิ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
24 views0 comments

Comentários


bottom of page