top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งลงพื้นที่สำรวจปัญหประปาหนองเอี่ยนไหลไม่สะดวก

วันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นำโดย นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ กิณเรศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจปัญหประปาหนองเอี่ยนไหลไม่สะดวก โดยได้แนวทางแก้ปัญหาดังนี้ 1.เปลี่ยนท่อเมนตลอดแนวให้ใหญ่ขึ้น 2 ขุดลอกคูส่งนำ้ให้นำ้ไหลเข้าหนองเอี่ยนให้สะดวกขึ้น 3. ดาดคูส่งนำ้แต่ทั้งนี้ต้องรอสภาอนุมัติ


26 views0 comments

Komentáře


bottom of page