top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

20 ตุลาคม 2565

นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ13 views0 comments
bottom of page