top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง มอบชุดตรวจ ATK

นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง มอบชุดตรวจ ATK ให้ รพ.สต. โรงเรียน และหมู่บ้าน ในเขตตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


11 views0 comments

Comments


bottom of page