top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

3 สิงหาคม 2565 นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่และเพื่อให้ ประชาชนได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

13 views0 comments
bottom of page