top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

19 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นำโดยนายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตตำบลช้างมิ่ง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดตาลสุม บ้านตาลเลียน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


36 views0 comments

Comments


bottom of page