top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 2019 (COVID -19) และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนในเขตตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังสกลนคร เพื่อเตรียมการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564


51 views0 comments
bottom of page