top of page

เมือง 3 ธรรม สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล

23 มิถุนายน 2565 📢📢📢

''อบจ. สกลนคร เยี่ยมเยียนประชาชน''📢📢📢

ลงพื้นที่ไลฟ์สดประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง 3 ธรรม สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล และสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบล ณ บ้านหนองโดกสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


15 views0 comments

Comments


bottom of page