top of page

โครงการปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

Updated: Dec 23, 2020

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นำโดยนายแปลงศักดิ์ สุวรรณไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

106 views0 comments
bottom of page