top of page

118 ปี ของดีเมืองพรรณา

Updated: Dec 23, 2020

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นำโดย นายแปลงศักดิ์ สุวรรณไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม 118 ปี ของดีเมืองพรรณา


121 views0 comments
bottom of page