top of page

15 สิงหาคม 2565

นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ดูการวางท่อประปาและทำประตูประปาบ้านดอนม่วย หมู่ที่ 6 และบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


14 views0 comments
bottom of page