top of page

16 สิงหาคม 2565

นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมอบรมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลช จังหวัดสกลนคร


20 views0 comments
bottom of page