top of page

19 สิงหาคม 2565

นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพรรณานิคม มอบทุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทยฯ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


10 views0 comments
bottom of page