top of page

23 สิงหาคม 2565

นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่งนตำบลช้างมิ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าวอินทรีย์ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร16 views0 comments
bottom of page