ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

9261_edited.jpg
queen-s-birthday-horizontal.png
TSNBg3wSBdng7ijM75aVmNf9H6tfQiKlZ6smLuTJ4O9.jpg
ปกcoverwn2024chok.jpg
ปกcoverwn2024chok.jpg

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร