top of page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยววัดป่าโสตถิผลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยววัดป่าภูริทัตตถิราวาสและเขื่อนน้ำอูนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

bottom of page