top of page

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การให้บริการข้อมูล

  • Facebook Social Icon

ผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่อยงาน

ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

งานพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุข

งานจัดเก็บรายได้

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

นายอุกฤษณ์   บาลลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
โทร 097-0639750

24161.jpg

นายชาญวิทย์    กิณเรศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
โทร 093-3545641

ข่าวประชาสัมพันธ์.png
icon-24.jpg
บริการ.png
66.png
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง_page-0001_
คู่มือประชาชน.png
ITA11.jpg
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน.png
งาน1_edited_edited.jpg

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

สายด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

โทร 042-165607

26404.jpg
25341.jpg
qrcode_68739654_cd0a6ca96dce77d8020751be8cb8432c.png

แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ

ต่อการให้บริการ

วัดป่าโสตถิผล.jpg

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ  วัดป่าโสตถิผล บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

โรคท้องร่วง.jpg
poster-2.jpg
3882.jpg

ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเรื่อง อย่าหลงเชื่อ การแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัวยื่นเอกสารที่แบงก์ชาติเพื่อแก้หนี้

S__22274084.jpg
poster-1 (1).jpg
กิจกรรมวันส้วมโลก_page-0001.jpg

#Worldtoiletday2023 #วันส้วมโลก2566 #WorldtoiletdayThailand2023

เชิญชวนตอบแบบวัด EIT.jpg
ภาพนิ่ง1_edited.jpg
bottom of page