top of page

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การให้บริการข้อมูล

  • Facebook Social Icon
66.png

ผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่อยงาน

ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

งานพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุข

งานจัดเก็บรายได้

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยววัดป่าโสตถิผลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยววัดป่าภูริทัตตถิราวาสและเขื่อนน้ำอูนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ประกาศสอบพนักงานจ้าง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

25341.jpg

นายอุกฤษณ์   บาลลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
โทร 081-9667615

24161.jpg

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

สายด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

โทร 042-165607

26404.jpg
วัดป่าโสตถิผล.jpg

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ  วัดป่าโสตถิผล บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

3882.jpg

ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเรื่อง อย่าหลงเชื่อ การแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัวยื่นเอกสารที่แบงก์ชาติเพื่อแก้หนี้

Doc1_page-0001.jpg
แบบประเมิน 1_page-0001.jpg
S__22274084.jpg

นายชาญวิทย์    กิณเรศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
โทร 093-3545641

โรคท้องร่วง.jpg
poster-1 (1).jpg
qrcode_68739654_cd0a6ca96dce77d8020751be8cb8432c.png

แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ

ต่อการให้บริการ

ภาพนิ่ง1_edited.jpg